พาร์เฟท์ ซิสเตอร์

อลิสา

พาร์เฟท์ พี่สาวของซันเด ผู้รักการชอปปิ้งและแฟชั่น มาพร้อมกับอารมณ์หลากหลายที่จะมาเป็นตัวแทนให้คุณสนุกกับเพื่อนๆ ใน iMessageพาร์เฟท์ ซิสเตอร์ | ChatStick Market

พาร์เฟท์ ซิสเตอร์

อลิสา

พาร์เฟท์ พี่สาวของซันเด ผู้รักการชอปปิ้งและแฟชั่น มาพร้อมกับอารมณ์หลากหลายที่จะมาเป็นตัวแทนให้คุณสนุกกับเพื่อนๆ ใน iMessage