กานดา : เค้าหาว่าหนูแรง!

ปฏิพัทธ์

เป็นคนตรงๆ แต่อาจดูแรงกานดา : เค้าหาว่าหนูแรง! | ChatStick Market

กานดา : เค้าหาว่าหนูแรง!

ปฏิพัทธ์

เป็นคนตรงๆ แต่อาจดูแรง