น้องแก้ว

นาย กฤษฎา

สาวน้อย สุดแสนจะน่ารัก เธอชื่อน้องแก้ว แก่นซนปนโก๊ะ เอกลักษณ์ เธอนะเหรอ โบว์ชมพูอันโตติดบนหัวนั่นไง ใครๆก็ต้องเห็น เชิญพบความสนุกสนานของเธอได้เล้ยน้องแก้ว | ChatStick Market

น้องแก้ว

นาย กฤษฎา

สาวน้อย สุดแสนจะน่ารัก เธอชื่อน้องแก้ว แก่นซนปนโก๊ะ เอกลักษณ์ เธอนะเหรอ โบว์ชมพูอันโตติดบนหัวนั่นไง ใครๆก็ต้องเห็น เชิญพบความสนุกสนานของเธอได้เล้ย