เดินด้วยความเชื่อ

ปทิตตา

ทีน่า มีพลังงานบวกที่จะแบ่งปันกับคนอื่น เธอทำทุกสิ่งด้วยความเชื่อเดินด้วยความเชื่อ | ChatStick Market

เดินด้วยความเชื่อ

ปทิตตา

ทีน่า มีพลังงานบวกที่จะแบ่งปันกับคนอื่น เธอทำทุกสิ่งด้วยความเชื่อ